ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Home

η εταιρεια

 

ΕΤΑΙΡΙΑ:INTERPΟSTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ
SOUPER MARKET ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΦΜ: 999311503
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 124556299000
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΚΕΝΕΝΤΙ 1
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104830943
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.interposto.eu
EMAIL: bpinterposto@hotmail.com

δημοσιευμενα στοιχεια

 

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καταχωρήθηκε την 10/09/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 03/06/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 03/06/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 04/06/2014
» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Καταχωρήθηκε την 30/05/2013